Sözlü tercüme:

-  ardıl tercüme. Konuşmacının  konuşmasını bitirdiği veya bir kısmını tamamladığı sırada durakladığı  ve  tercümanın  tercüme etmeye başladığı ana sözlü çevirideki bir şekli  Ardıl tercüme adını taşımakta. Konuşmacı ara sıra tercümana tercümeyi yapması için imkan tanır ve konuşmasına ara verir. Bu duraklamalar   genellikle çok uzun değildir, çünkü uzman tercüman  konuşma yapılırken tercümeyi oluşturur ve duraklama sırasında konuşmayı tercüme eder. Ardıl tercüme tercümanın aklında  tercümeye başlayıncaya kadar uzun süre önemli bölümlerin aklında kalmasını talep eder. Bu şekil tercüme toplantı, iş görüşmeleri, konferansların vs. yapıldığı sırada kullanılmakta. Bizim ekip elemanları bu tür alanlardakı bilgilere sahiptirler.  İşte buna göre ardıl tercüme yapan tercüman  çevirinin yanısıra konusunun  da uzmanı sayılmakta.

- simültane tercüme.  Tercüman  konuşma süresinde çeviri yapar yani  konuşmacının konuşma içinde duraklama yapmasına gerek yok. Orijinal metnin ve çevirinin aynı zamanda algılanması tercümanlar için en büyük sorundur. Buna rağmen ekipimizde bu alanda uzamanlar vardır.

- sergide yapılan sözlü tercüme. Sergide  ya da fuarda çalışan tercüman tercüme alanında  uzman olup  insanlarla çalışmalı ve  farlı milleyetten temsicillerin arasında dialogun kurulmasına yardımcı olmalı.

Yazlı tercüme:

- web sitesi tercümesi. Günümüzdeki küreseleşme şartları altında herhangi şirketin ayırılmaz bir parçası sitedir. Faklı dile çevirilen site çalıştığı dolasıyla şirketin hedef kitlesi daha da artırıyor. Bize başvururken  dileklerinizi gözümüze alarak  kaliteli çeviri  alıyorsunuz: çünkü ekibimiz gerçek uzman ekibidir.

- teknik tercüme. Dilbimsel eğitimine  teknik terminoloji öğretimi   dahil edilmez buna rağmen bu alanda  çalışan  tercümanlarımız gerçek profesyoneldir.Ekibimiz  aşağındaki  çeviri  önerir( sunar):talimatlar, kullanım kılavuzu, ekli teknik dokümantasyon, ve  teknik planın çeşitli makalelerinin çevirleri.

- tıbbı-medical tercüme.  Ilaç endüstrisinin küresel olmasına rağmen tercüme bürolarının çoğu Müşteriyi  bu hususta redd ederler. Bunun  nedenleri sipariş kapsamının kısa süresi ve bu alanda çalışan  profesyonellerin eksikliğidir. Ekibimiz bu alanda çeşitli  çeviriler önerir( sunar): bedeni ehliyet vesikası, sağlık raporu  eczacılık ürünleri için lisans, tıbbi cihazlar için talimatlar, tıbbi geçmiş bilimsel ve tıbbi  raporlar ve çeşitli tıbbi makalelerin çevirileri.

- ticar resmi tercüme. Bu alana ait olan metinler  tercüme etmek için doğruluk ve çevirilen metin ülkesinin gerçeklerine adapte etme becerisine sahip olmak  gerekiyor, çünkü metinlerde yapabilecek bile en küçük hata  büyük kayıplara yol açabilir. Profil eğitimi alan ve bu alanda uzun süre çeviri ile çalışan tercümanlarımız vardır. Ekibimiz aşağındaki belgelerin tercümelerini sunmaktadır: biznes planlar, yıllık raporlar, pazar araştırması, mâli hesaplar, anlaşmalar, tablolar, v. b .

- hukuki tercüme.  Hukuki  tercümenin güvenli ve doğru olması gerektiğinin farkındayız. Müşterimiz uzmanlarımızın  titizlikle yapacakları tercümeden emin olabilirler. Ekibimiz aşağıdakı belgelerin tercümelerini sunmaktadır: anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, boşanma ve doğum  belgeleri,  medeni ve vergi hukuku, telif hakkı, sigorta poliçeleri, uluslararası hukuk mülkiyet ve non-mülkiyet hukuk  alanında çeviriler.

- belgelerin tercümesi. Belgelerin tercümeci  herhangi bir tercümanın çalışmasının ayırılmaz bir parçası. Fakat sadece bizim ekibimizde  by alanın bile en küçük ayrıntılarını inceden inceye inceleyen  tercümanlar vardır.

- çeşitli  alanlarda yapılan çeviri. Zaman zaman  çeviri hukuk çeviri yoksa finans belgeler çeviri kavramlarından daha da geniş olabilir. Biz geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Ekibimizin en önemli avantajlarından biri – çevirinin Müşteri tarafından belirtilen tarihte ve önceden bahsedilen özelliklere göre yapılmasıdır.

- edebi sanatsal tercüme. Edebiyatı çerivi yapan tercümanının önemli amacı yazanın niyetini kurmak. Anlam her kelimeye  bağlıdır bu yüzden yapılacak çevirin güvenliği ve doğruluğu garanti ederiz.  Ekibimiz düz yazı ve şiirlerin çeviri ile çalışır. Üstelikle bilimsel makalelerin mektuplaşma biçiminde yazılan eserlerin sosyo-politik konulu yazıların ve reklamların çevirileri yaparız. 

- metinlerin redaksyonu. Büromuzun tarafında sunulan hizmetlerin listesine  başka büroda yapılan çevirinin redaksyonu geçirilir. Müşteri hem elektronik hem de yazılı formatta bize gönderebilir.  

- noter tasdik tercüme. Oldukça sık belgeleri noter tasdik etme ihtiyacı  vardır. Bizim ajans müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak bu hizmeti vermektedir.

- apostil tasdiki  tercüme. Belgelerin yurtdışında kabul edilmesi için onları yasallaştırmak gerekiyor. Belgelerin basitleştirilen yasallaştırması apostil tasdiki büromuza başvurup yapabilirsiniz.

Ek hizmetler:

Ekibimiz  özel yabancı dil kursları vermektedir:
- Türk dilini;
- yabancılar için Rusça.
Eğer bir rezervasyon yapmak için ya da  bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak  isterseniz, biz her zaman hizmetinizdeyiz